Elim

Sídlo

Diakonický domov Elim, n. o.
Hlavná 137, 080 01 Prešov
IČO: 53620976
DIČ: 2121911858

Prevádzka:

Diakonický domov Elim
Baštová 21, 080 01 Prešov

Bankové spojenie
IBAN: SK48 0900 0000 0051 6751 5738

Mgr. Martina Brehuvová

riaditeľka sociálnych služieb

osoba prvého kontaktu

Mgr. Samuel Miško, MBA

odborný garant, štatutár