Elim

Vybavenie si odkázanosti na sociálne služby

1. Choďte na Miestny úrad podľa adresy trvalého pobytu, na sociálny odbor a tam si vypýtajte „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“. (väčšina miestnych úradov má túto žiadosť k dispozícii na stiahnutie na svojej internetovej stránke). Táto žiadosť má zvyčajne dve časti. Prvú časť žiadosti vyplníte sami či za pomoci rodinného príslušníka, alebo požiadajte o pomoc pracovníka, ktorý vám formulár žiadosti dal. Prvá časť žiadosti obsahuje identifikačné údaje o vašej osobe.

2. Druhú časť žiadosti (tzv. Nález lekára) vyplní váš všeobecný obvodný lekár pre dospelých. Niektorí lekári na vyplnenie potrebujú niekoľko dní a za vyplnenie si účtujú administratívny poplatok. Je dobré, ak k žiadosti pripojíte aj posledné odborné správy lekárov – špecialistov, u ktorých ste sledovaní.

3. S vyplnenou „Žiadosťou  o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ sa vráťte na príslušný miestny úrad, odovzdajte ho na podateľni alebo na sociálnom odbore. Miestny úrad má spravidla 30 dní na vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

4. Zvyčajne miestny úrad k vám pošle na návštevu svojho sociálneho pracovníka, aby vypracoval sociálny posudok, ktorý je súčasťou Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Sociálneho pracovníka bude zaujímať najmä vaše rodinné prostredie, sebaobslužné úkony, pri ktorých potrebujete pomoc.

5. Do 30 dní od podania vašej žiadosti vás bude miestny úrad kontaktovať, že máte vydané Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Navrhujeme, aby ste si ho vyzdvihli osobne a dali hneď vyznačiť právoplatnosť rozhodnutia. Tento originál rozhodnutia sa prikladá k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby, resp. pri prijímaní klienta do zariadenia. 

6. Toto Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu prináša finančný príspevok do zariadenia. Našim klientom sa môžete stať aj vtedy, ak toto rozhodnutie nemáte, stanete sa tzv. samoplatcom a do toho času, kým takéto právoplatné rozhodnutie nebudete mať.

7. Ak máte záujem o poskytovanie starostlivosti v našom zariadení, tu si môžete stiahnuť Žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Odporúčame túto žiadosť priniesť na osobné stretnutie, ktoré si vopred prosím dohodnite.

  Naše tipy:

  • Odporúčame Vám vybaviť si Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu skôr, môžete ho mať doma aj niekoľko mesiacov či rokov a v prípade, že sa rozhodnete stať sa klientom zariadenia pre seniorov, budete mať už rozhodnutie prichystané.
  • V prípade, že ste osamotení a nemáte nikoho, kto by Vám pomohol, veľmi radi vám so všetkým potrebným pomôžeme !