Elim

Východnému dištriktu ECAV na Slovensku bola v reštitúcii vrátená budova na Baštovej ulici 21 v Prešove, ktorá bola prešovskými evanjelikmi v rokoch 1904-1905 postavená ako konvikt (stravovňa) pre študentov Evanjelického kolégia na základe architektonického návrhu košických staviteľov Gejzu Jakaba a Arpáda Jakaba. Budova bola postavená v secesnom architektonickom štýle s bohato vyzdobeným priečelím, ktoré sa v určitej miere zachovalo až do súčasnosti. Počas užívania tejto budovy štátom v dobe socializmu v nej sídlil internát hotelovej akadémie.

Na základe štúdie a projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Mariánom Ferjom bola budova zrekonštruovaná v rokoch 2020 – 2022. Celá budova je po rekonštrukcii bezbariérová, vybavená je výťahom a dvoma schodiskami. Celková kapacita pre ubytovanie klientov je 376 lôžok.

Vo dvore v krátkom čase vznikne veľká oddychová zóna, kde si klienti budú môcť vychutnať slnečné lúče, či vo vyvýšených záhonoch dopestovať bylinky na čaj alebo kvety.