Elim

sociálne poradenstvo

sociálna rehabilitácia

ubytovanie

stravovanie

Diakonický domov Elim

Diakonia – služba blížnemu má v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
dlhú tradíciu. Vo Východnom dištrikte pôsobí niekoľko stredísk, ktoré poskytujú sociálne
služby seniorom a občanom sa zdravotným postihnutím.

Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku nadväzuje na túto službu lásky a
v budove bývalého konviktu na Baštovej ulici v Prešove zriadil diakonický domov, ktorému
dal názov Elim. Elim je starozmluvné miesto prameňov a oázy oddychu, načerpania nových
síl na ceste do zasľúbenej krajiny. Aj diakonický domov chce byť miestom oddychu
a načerpania fyzických síl pre ľudí, ktorí strácajú sily kvôli vysokému veku, či chorobe. Chce
byť však aj miestom pre načerpanie duchovných síl a duchovného povzbudenia v jeseni
života.

Partneri

Pridajte sa k nám

Ak chcete byť súčasťou projektu, resp. Vám záleží na tom, aby toto zariadenie začalo s prevádzkou čím skôr, budeme radi, ak nás finančne podporíte.

Podporiť nás môžete zaslaním finančného príspevku na číslo účtu Východného dištriktu ECAV na Slovensku:
IBAN: SK83 0900 0000 0000 9629 3513
VS: 7777

Úprimne Vám ďakujeme!