Diakonický domov Elim

Diakonia – služba blížnemu má v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku dlhú tradíciu. Vo Východnom dištrikte pôsobí niekoľko stredísk, ktoré poskytujú sociálne služby seniorom a občanom sa zdravotným postihnutím.

Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku chce nadviazať na túto službu lásky a zriadiť v budove bývalého konviktu na Baštovej ulici v Prešove diakonický domov, ktorému dáva názov Elim. Elim je starozmluvné miesto prameňov a oázy oddychu, načerpania nových síl na ceste do zasľúbenej krajiny. Aj diakonický domov chce byť miestom oddychu a načerpania fyzických síl pre ľudí, ktorí strácajú sily kvôli vysokému veku, či chorobe. Chce byť však aj miestom pre načerpanie duchovných síl a duchovného povzbudenia v jeseni života.

Budova

Východnému dištriktu ECAV na Slovensku bola v reštitúcii vrátená budova na Baštovej ulici 21 v Prešove, ktorá bola prešovskými evanjelikmi v rokoch 1904-1905 postavená ako konvikt (stravovňa) pre študentov Evanjelického kolégia na základe architektonického návrhu košických staviteľov Gejzu Jakaba a Arpáda Jakaba. Budova bola postavená v secesnom architektonickom štýle s bohato vyzdobeným priečelím, ktoré sa v určitej miere zachovalo až do súčasnosti. Počas užívania tejto budovy štátom v dobe socializmu v nej sídlil internát hotelovej akadémie.

Budova v roku 1905

Aktuálny stav

Vzhľad po rekonštrukcii

Projekt rekonštrukcie

Na základe štúdie a projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Mariánom Ferjom v budove Diakonického domova Elim na Baštovej ulici 21 v Prešove po rekonštrukcii vznikne:

  • v suteréne: práčovňa, sklady, dielňa údržby, plynová kotolňa,
  • na I. NP: recepcia, kuchyňa, jedáleň pre 50 stravníkov, modlitebňa,
  • na II. NP: bezbariérové dvojlôžkové a jednolôžkové izby pre chodiacich, ale aj ležiacich klientov, ambulancia lekára, kancelária sestier, bezbariérová kúpeľňa, izolačka, sklady čistého a špinavého prádla, oddychová miestnosť,
  • na III. NP: bezbariérové dvojlôžkové a jednolôžkové izby pre chodiacich, ale aj ležiacich klientov, bezbariérová kúpeľňa, sklady čistého a špinavého prádla, sklad liekov, miestnosť pre zdravotnícky a opatrovateľský personál, oddychová miestnosť,
  • v podkroví: spoločenská miestnosť, miestnosti na rôzne terapie, kancelárie pre odborný personál a administratívu.

Celá budova bude po rekonštrukcii bezbariérová, vybavená bude výťahom a dvoma schodiskami. Celková kapacita pre ubytovanie klientov bude 37 lôžok.

Vo dvore vznikne veľká oddychová zóna, kde si klienti budú vychutnať slnečné lúče, či vo vyvýšených záhonoch dopestovať bylinky na čaj alebo kvety. 

Pridajte sa k nám

Ak chcete byť súčasťou projektu, resp. Vám záleží na tom, aby toto zariadenie začalo s prevádzkou čím skôr, budeme radi, ak nás finančne podporíte.

Podporiť nás môžete zaslaním finančného príspevku na číslo účtu Východného dištriktu ECAV na Slovensku:
IBAN: SK83 0900 0000 0000 9629 3513
VS: 7777

Úprimne Vám ďakujeme!

Prejsť na začiatok