Vnútromisijný výbor - Východný dištrikt ECAV na Slovensku

VNÚTROMISIJNÝ VÝBOR

P.č Priezvisko,meno,titul Funkcia
1. Mgr Marek Cingeľ Predseda VMV VD ECAV
2.  Mgr. Peter Mihoč Tajomník biskupa VD
3.  Mgr. Viliam Solárik Člen výboru za Gemerský seniorát
4.  Ing. Daniel Kobyľan Člen výboru za Košický seniorát
5.  Mgr. Michal Findra Člen výboru za Tatrasnký seniorát
6.  Mgr. Daniel Hanko Člen výboru za Liptovsko-oravský seniorát
7.  Mgr. Marek Szabo Člen výboru za Turčianský seniorát
8.  Mgr. Martin Chalupka Člen výboru za Šarišsko-zemplínsky seniorát
     

 

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill