Verejné obstarávanie - Východný dištrikt ECAV na Slovensku

Verejné obstarávanie

VÝCHODNÝ DIŠTRIKT

Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

 

Úprava areálu Evanjelickej spojenej školy

multifunkčné ihrisko

 

Výzva na predkladanie ponúk

ikona
   

Príloha č. 1
Výkaz výmer

ikona 

Príloha č. 2
Návrh zmluvy o dielo

ikona
 

                               Príloha č. 3 - Projektová dokumentácia

ikona

a) celkový pohľad

 ikona

d) základy

ikona

b) mantinely, základy

ikona

e) oplotenie, gabion

 ikona

c) drenáž

ikona

f) búranie

   

Príloha č. 4
Technická správa

 ikona

 

 

 

 

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill