Predsedníctvo VD ECAV - Východný dištrikt ECAV na Slovensku