• 1
  • 2
  • 3

Pozvánka

Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV srdečne pozýva na Kázňové prípravky :

Pôst - Veľká noc 2017 20. február 2017 - Evanjelická spojená škola Liptovský Mikuláš (poslucháreň EZŠ)

Konferenčný poplatok (obed) je 4€ na osobu (uhrádza sa na mieste konferencie). 

Uzávierka prihlášok je 15. 2. 2017 

Dozvedieť sa viac

Stretli sa farári vo výslužbe

V advente 5. decembra sa v L. Hrádku stretli ordinovanívo výslužbe a vdovy po zosnulých duchovných z Východného dištriktu (VD) ECAV. Na služby Božie s Večerou Pánovou, ktorá sa konala v miestnom evanjelickom kostole, ich pozval Biskupský úrad VD. V kázni biskup Slavomír Sabol v niekoľkých bodoch vysvetlil, čo všetko získavajú tí, ktorí očakávajú na Hospodina. S krátkym adventným pásmom vystúpili deti miestnej Evanjelickej materskej školy – cirkevný zbor v L. Hrádku škôlku otvoril v tomto školskom roku. Pozvanie Biskupského úradu prijalo 13 farárov na dôchodku a vdov zo 40 pozvaných. Pri spoločnom obede sa každý z nich zdieľal s tým, čo mentálne robí a prežíva. Na stretnutí sa zúčastnila aj seniorka Liptovsko-oravského seniorátu Katarína Hudáková. Organizátor BÚ VD ďakuje domácemu cirkevnému zboru za pomoc pri organizácii.

06

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
How to get bonus http://f.betroll.co.uk/ Betfair