Podpora mesta Prešov na obnovu strechy Kolégia

presov erbMesto Prešov v súlade s VZN č.5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov podporilo v roku 2018 obnovu strechy Evanjelického kolégia, Hlavná 137, sumou 30 000 €.

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
How to get bonus http://f.betroll.co.uk/ Betfair