Voľby dozorcu Východného dištriktu ECAV - Východný dištrikt ECAV na Slovensku

Voľby dozorcu Východného dištriktu ECAV

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku sa na svojom zasadnutí dňa 28. 4. 2018 v Prešove  v zmysle Cirkevného zákona č. 11/1994 § 28  svojim uznesením č. 29 A/2018  vypisuje v cirkevných zboroch Východného dištriktu ECAV na Slovensku voľby na funkciu dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku na nové funkčné obdobie 2018 – 2024.

Dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV zároveň Uznesením č. 29B/2018 schválilo nasledovný časový harmonogram volieb:

Výsledky kandidačnej porady predsedníctiev seniorátov Východného dištriktu ECAV na Slovensku zo dňa 26. 5. 2018.

10. 6. 2018 – 2. nedeľa po Sv. Trojici – vyhlásenie volieb v CZ VD

1. kolo - volebné konventy v CZ: 

17. 6. 2018 – 3. nedeľa po Sv. Trojici

24. 6. 2018 – 4. nedeľa po Sv. Trojici

  1. 7. 2018 – 5. nedeľa po Sv. Trojici

Sčítacia komisia: 14. 7. 2018 – sobota 9.00 hod.

Dištriktuálne presbyterstvo - zasadnutie: 14. 7. 2018 – sobota 10.00 hod. - vyhlási výsledok 1. kola volieb a v prípade, že v ňom nebude žiadny kandidát úspešný, vypíše 2. kolo volieb

2. kolo – volebné konventy v CZ: 

5. 8. 2018 – 10. nedeľa po Sv. Trojici

12. 8. 2018 – 11. nedeľa po Sv. Trojici

Sčítacia komisia: 24. 8. 2018 – piatok 14.00 hod.

Dištriktuálne presbyterstvo- zasadnutie: 24. 8. 2018 – piatok  15.00 hod. - vyhlási výsledok 2. kola volieb

 

Mgr. Dušan Cina

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill