OZ Prešovské Kolégium 2% z daní - Východný dištrikt ECAV na Slovensku

OZ Prešovské Kolégium 2% z daní

Bratia a sestry aj v tomto roku je možné poukázať 2% z daní pre OZ Prešovské Kolégium:

IČO: 37937219

Právna forma: Občianske združenie

Názov: OZ Prešovské Kolégium

                Hlavná 137

                080 01 Prešov

ĎAKUJEME

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill