• 1
  • 2
  • 3

Pozvánka

Premiéra divadla: KRVAVÝ TRÓN

Plagát

SVETLO POZNANIA A SILA VYZNANIA

21. – 22. október 2017 / Staré kolégium

Plagát

 

 

SVETLO POZNANIA A SILA VYZNANIA

21. – 22. október 2017 / Staré kolégium

PREŠOV: Staré kolégium v Prešove, ktoré je dnes sídlom Biskupského úradu Východného dištriktu ECAV, v minulosti patrilo medzi najvýznamnejšie vyššie školy v bývalom Uhorsku. Uplynulo 350 rokov odvtedy, ako sa v jeho historických priestoroch začala v roku 1667 výučba – teológie, filozofie a neskôr práva.

Tento významný medzník pripomenie dvojdňové podujatie: SVETLO POZNANIA A SILA VYZNANIA 21. – 22. októbra 2017. Ďalšími dvomi udalosťami, ktoré podujatie rámcujú, je 500. výročie reformácie a 330. výročie Prešovských jatiek – na čo upozorňuje aj baner inštalovaný medzi budovu Starého kolégia a Chrámom sv. Trojice v Prešove.

V súvislosti s Prešovskými jatkami program otvorí v sobotu 21. októbra „Reformačná kvapka krvi“. V spolupráci s Transfúznou stanicou SR sú od 7,30 do 11,00 hod. do Veľkej zasadačky Starého kolégia pozvaní ochotní darcovia krvi.

Žiaci a študenti Evanjelickej spojenej školy v Prešove popoludní (17,00 hod.) vystúpia s hudobno-dramatickým pásmom spojeným s duchovným slovom. Organizátor, Biskupský úrad VD, následne do programu zaradil odbornú prednášku Mariána Damankoša, riaditeľa Evanjelickej spojenej školy v Prešove, po ktorej bude nasledovať večerné objavovanie pamätihodností Starého kolégia.

Podvečer (19,00 hod.) sú hostia pozvaní na neformálne stretnutie pri „čaši vína“.

V nedeľu po slávnostných službách Božích (so začiatkom o 9,00 hod.) bude pri evanjelickom kostole sv. Trojice zasadený strom reformácie. Následne sa zhromaždenie presunie k pamätníku obetí Caraffových súdov na rohu Starého kolégia. Na pamätnej výstave vo Veľkej zasadačke budú návštevníkom sprístupnené archívne listiny súvisiace s Kolégiom, reformáciou a Caraffovými súdmi, ďalej historické mince a náhľad vzácnych kníh z Kolegiálnej knižnice. Informačné panely v skratke priblížia reformačné hnutie. 

Slávnostný obed bude spojený taktiež s oslavou 50. narodenín biskupa VD ECAV Slavomíra Sabola (nar. 10. októbra 1967, Kuková) v Dvorane Kolégia, kde sa prihovoria pozvaní hostia.

Program podujatia SVETLO POZNANIA A SILA VYZNANIA ukončí divadelné predstavenie Krvavý trón v prešovskom Kine Scala (so začiatkom o 17,00 hod). Na pozadí historických udalostí Prešovských jatiek predstavenie približuje hrdinstvo a príbeh lásky generála Juraja Ottlíka, evanjelického zemana z Horných Ozoroviec, ktorý len o vlások unikol poprave vedenej generálom Antóniom Caraffom. Projekt divadelného predstavenia podporil Prešovský samosprávny kraj a Mesto Prešov. Vstupné: dobrovoľné. Rezervácie emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , alebo tel.: 0918 / 828 302.

-emi-

Z histórie Starého kolégia:

Rozhodnutie o založení Kolégia prijali hornouhorské protestantské stavy 18. novembra1665 v Košiciach. Výstavba prebiehala v rokoch 1666 - 1667 a v tom istom roku(350-te výročie) sa v ňom začala výučba. Táto vyššia evanjelická škola mala byť protiváhou vtedajšej Trnavskej jezuitskej univerzity. Vzorom pre založenie Kolégia boli podobné evanjelické školy v Nemecku.

Charakter štúdia bol gymnaziálny. Študovala sa tu teológia, filozofia, neskôr právo. Od začiatku na Kolégiu vyučovali významní profesori nielen z celého Uhorska, ale aj z iných krajín. Medzi prvými absolventmi bol Imrich Thököli – vodca protihabsburského povstania.

V období medzi rokmi 1711 – 1773 sídlili v budove jezuiti, v rokoch 1773 – 1783 slúžila budova ako kasárne či nemocnica pre armádu. v roku 1783 sa s pomocou cisára Jozefa II. podarilo prešovským evanjelikom budovu kúpiť v dražbe, a o dva roky v nej už znova prebiehala výučba.

Rozmach Kolégia nastal v priebehu 19.storočia, kedy sa stalo mohutným vzdelávacím ústavom, v ktorom sa združovalo plnotriedne gymnázium, právnická a teologická akadémia a učiteľský ústav. Prešovské kolégium v tejto podobe prestalo existovať po vzniku Česko-Slovenska v r. 1918.

Od roku 1994 sú historické priestory Starého kolégia v Prešove sídlom Biskupského úradu Východného dištriktu ECAV.

 

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
How to get bonus http://f.betroll.co.uk/ Betfair