Opera HRAD PREPEVNÝ - Východný dištrikt ECAV na Slovensku

Opera HRAD PREPEVNÝ

Nová opera Víťazoslava Kubičku

 

Významné 500. výročie reformácie sa stalo výrazným inšpiračným zdrojom aj pre mnohých umelcov. To, že medzi nich patrí aj popredný slovenský hudobný skladateľ Víťazoslav Kubička (*1953), v podstate ani neprekvapuje, veď odraz duchovného sveta reformácie je badateľný v jeho tvorbe už niekoľko desaťročí. V tomto, pre našu cirkev takom výraznom roku – a nielen pre ňu – siahol tematicky opäť ako po inšpiračnom zdroji po osobnosti reformátora Dr. Martina Luthera. Kým vo svojej v poradí tretej opere Martin Luther op. 173 (2005) skôr približuje životné osudy reformátora, tak vo svojej poslednej opere Hrad prepevný upriamuje pozornosť na kľúčové body duchovného vývoja Martina Luthera.

 

Skladateľ pristupuje ku komponovaniu svojej nateraz poslednej opery premysleným spôsobom, o to viac, že je aj autorom libreta, rozčleneného do 25 kvázi scén. Svojou štruktúrou opera pripomína skôr barokové oratórium vychádzajúce z tradície veľkých nemeckých evanjelických skladateľov prvej polovice 18. storočia, ako boli Georg Philipp Telemann (1681 – 1768), Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), či Christoph Graupner (1683 – 1760).

 

Dôležitej úlohy sa dostáva postave starého kňaza, ktorá má funkciu akéhosi „moderátora“ a v próze približuje kľúčové myšlienkové situácie diela. Popritom využíva árie, ako aj zbory chorálového charakteru. Po hudobnej stránke vychádza opera z evanjelickej hymny – Lutherovej piesne – Hrad prepevný, ktorá v skrátenej motivickej podobe zaznieva na začiatku opery – vynikajúco predvedené violončelistom Gregorom Regešom – a potom ju v hymnickej podobe s kompletným textom aj uzatvára. Kubičkova hudobná reč je pomerne jednoduchá, ale nesmierne emotívna a plne v súlade s myšlienkovou a dejovou líniou opery, na základe čoho dochádza k výraznej jednote hudby a textu. Tento prvok významne podčiarkuje výsledné estetické pôsobenie opery.

 

V Prešove bola opera uvedená na záver 20. Dištriktuálneho dňa Východného dištriktu (VD) ECAV v nedeľu 9. júla 2017 popoludní v Mestskej športovej hale. Projekt podporili evanjelické cirkevné zbory v Prešove a Kežmarku, mestá Kežmarok a Prešov, Biskupský úrad VD ECAV za bohatého zastúpenia viac ako 2 000 účastníkov Dištriktuálneho dňa, ako aj predstaviteľov cirkvi a samosprávy.

 

Na vydarenom uvedení opery sa podieľali Roman Krško, barytón – Martin Luther, Marianna Gelenekyová, soprán – Katarína von Bora, Andrea Hulecová, alt Diabol/Výčitka a Peter Šubert, barytón – Starý kňaz, ktorí sa predstavili vo vynikajúcej speváckej forme. Nemalú zásluhu na nádhernom umeleckom odpoludní mali aj znamenite pripravené speváckej zbory – Dievčenský zbor RTVS a miešané zbory ANIMA CANTANDA a Spevácky zbor evanjelického cirkevného zboru v Kežmarku pod vedením farára Romana Porubäna. Orchester tento raz nahradili skvele disponovaná klaviristka Denisa Stašková a violončelista Gregor Regeš.

 

Celý uvádzací aparát, napriek zdravotnému hendikepu zranenia pravej ruky, suverénne viedol dirigent Adrián Kokoš. Výsledný dlhotrvajúci aplauz bol prejavom vďaky všetkým účinkujúcim za krásny umelecký zážitok, ktorý bude dlho rezonovať v ich dušiach. Uvedenie opery V. Kubičku Hrad prepevný bolo vydarenou bodkou za 20. Dištriktuálnym dňom VD ECAV a potvrdilo Lutherovu tézu, že hudba je najkrajším Božím darom.

           

Záverom už iba podotýkame, že uvedenie opery sa konalo pri 300. výročí postavenia Dreveného artikulárneho kostola v Kežmarku (1717 – 2017) a 500. výročí reformácie (1517 – 2017). Na uvedení opery 31. októbra 2017 o 19,00 hod. v Historickej budove SND v Bratislave bude účinkovať 60-člený Symfonický orchester RTVS.

Z predstavenia opery Hrad prepevný v drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku urobila RTVS televízny záznam, ktorý odvysiela na Pamiatku reformácie 31. októbra 2017.

Karol Medňanský

 

Profil autora: Doc. Mgr. art. Karol Medňanský, PhD. (*1948, Trenčín) pôsobí na Inštitúte hudobného a výtvarného umenia, Katedre hudby Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Hrá na viola da gamba.

 

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill