Blízko seba

Aj keď  dobre vieme, že náš pozemský život je časovo limitovaný, predsa sa nikto z nás na koniec nedokáže dosť dobre pripraviť. Smrť nás zakaždým prekvapí a zaskočí. Rovnako ako odchod Janky Mariňákovej, ktorá nás do večnosti nečakane predišla len pár dní po pôrode a predčasnom narodení svojho syna Samka.

Janku, ktorej duchovným domovom bol cirkevný zbor v Nemcovciach, si mnohí budeme pamätať ako srdce kaviarne na Misijných dňoch. Bola „tichou pomocníčkou všetkých aktivít v Šarišsko-zemplínskom senioráte, aj vo Východnom dištrikte“. Takto ju nevnímal len biskup Slavomír Sabol, ale aj všetci tí, ktorí sa zúčastnili na benefičnom koncerte Blízko seba v každom čase v Dvorane Starého kolégia, v piatok podvečer 23. júna 2017. Dobrovoľná zbierka bola  jednou z foriem sociálnej pomoci tak malému Samkovi, ktorý niekoľko týždňov po narodení strávil v inkubátore, ako aj jeho otcovi Lukášovi. Je to práve on, kto mu vynahrádza maminu starostlivosť, lásku a objatie.

S kapelou KVD

V jednej chvíli nestratil Lukáš len milovanú manželku, ale aj prácu a príjem, čo bol impulz pre KVD – Kapelu Východného dištriktu, aby pre oboch odohrala benefičný koncert. Veď samotná kapela, ktorá už šesť rokov slúži na Misijných dňoch a Dištriktuálnom dni, prišla v Lukášovi na istý čas o vynikajúceho trubkára.  Za kapelu sa prítomným, ale aj samému Lukášovi a Samkovi prihovoril Marek Cingeľ, farár v Richvalde a predseda Vnútro-misijného výboru VD. Vyzdvihol príklad apoštola Pavla, ktorý napriek obrovskému utrpeniu prežitému na tele i duši, vyznáva, že milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobré.  Má len jedno želanie – aby Lukáša ani kríž, ktorým prechádza, neodlúčil od lásky Kristovej. Verí, že až Samko povyrastie, bude jeho otec opäť hrať s kapelou KVD. Dodal, že aj keď sme pokorení a ubolení, predsa vieme, komu sme uverili.

Syn môjho šťastia

Na Jankinom pohrebe v Nemcovciach sa brat biskup Sabol smútočnému zhromaždeniu prihováral cez starozmluvný biblický text, ktorý popisuje smrť Jákobovej milovanej manželky Ráchel. Mala ťažký pôrod a keď cítila, že umiera, dala svojmu synovi meno Ben-Óni, čo v preklade znamená „syn mojej bolesti“. No Jákob svojho syna pomenoval Benjaminom – „synom svojho šťastia“. Jákob vedel, že aj napriek nešťastiu, ktoré sa stalo, nemôže pri pohľade na svojho syna vidieť iba bolesť. Praotec veril, že Boh mu ukáže cestu, ktorou má ísť ďalej. Jeho syn sa stal spredmetnením všetkého, čo v milovanej osobe stratil a stal sa jeho miláčikom spomedzi všetkých synov. A v Bételi, na mieste, kde sa to stalo, postavil pamätný stĺp.

Gesto nesenia bremena

Nikto z nás nevie, čo sa môže stať a akému utrpeniu bude čeliť, ale za každých okolností máme podľa slov Slavomíra Sabola očakávať na Hospodina a dôverovať Mu, mať „zmužilé srdce“, byť pevní, ako nás k tomu vyzýva Žalm 27: „Nestrať pocit istoty, že si v Božích rukách. A dôveruj v to, že Bohu nevypadli z rúk opraty tvojho života.“ Brat biskup si je vedomý toho, že tejto dôvere sa musíme učiť a niekedy stačí dotyk, či povzbudenie, aby to človeka naštartovalo k iným myšlienkam. Preto vnímal aj benefičný koncert pre Lukáša a Samka ako gesto lásky. Gesto nesenia bremena, ktorým napĺňame zákon Kristov, ako o tom píše apoštol Pavol v liste Galatským 6, 2. Veď zďaleka nešlo iba o finančnú zbierku, ale skôr o to, aby Lukáš cítil, že na neho nezabúda Boh ani ľudia. 

Benefičný koncert otvorilo vystúpenie spevokolu cirkevného zboru Sveržov, keďže jeho dirigent Martin Tipul je zároveň kapelníkom KVD. Skôr než zazneli dojemné piesne, vyslovil vďačnosť za dar hudby, ktorá nás sprevádza od kolísky po hrob. Je si istý, že vo večnosti, ktorá je zdrojom nádeje nad každým hrobom, nás čaká hudba oveľa krajšia a dokonalejšia.

E. Mihočová

 

Benefičný koncert sa konal nielen v Dvorane Starého kolégia v Prešove, ale aj v cirkevnom zbore Sveržov, a  výťažok pomôže chlapcom Mariňákovým – Lukášovi a Samkovi – prekonať zložitú sociálnu situáciu. V prípade, že sa chcete do zbierky zapojiť, zasielajte svoje dobrovoľné príspevky na číslo účtu: SK 73 0900 0000 000 505 44 9102.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.vdecav.sk/index.php/117-blizko-seba#sigFreeId815c21d022

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
How to get bonus http://f.betroll.co.uk/ Betfair