PRE TEBA - Východný dištrikt ECAV na Slovensku

PRE TEBA

Po ročnej prestávke a obsiahlej pozitívnej odozve z cirkevných zborov ECAV na evanjelizačné večery proChrist LIVE z Ružomberka prichádzame s novým pozvaním.Radi by sme Vás pozvali do nového evanjelizačného projektu PRE TEBA 2017, ktorý pripravujeme ako slovenský organizačný tím v partnerstve s organizáciou proChrist Nemecko. Päť večerov naplnených bohatým evanjelizačným programom chce napomôcť k misijným aktivitám našej cirkvi v sekulárnom prostredí a taktiež chce byť povzbudivým príspevkom k oslávam 500. výr. pamiatky reformácie. Sme radi, že aj tohto roku sa do projektu ako spoluorganizátor zapojila aj Sliezská evangelická cirkev. Partnerom projektu je aj mesto Liptovský Hrádok, ktoré poskytlo prenosové miesto – Kinosálu pri mestskom Kultúrnom dome v termíne od 26. - 30. apríla 2017 (streda - nedeľa) so začiatkom vždy o 18.00.hod.
Hlavná téma – PRE TEBA – ako aj podtémy jednotlivých večerov boli voľbou nového organizačného tímu. Na prenosovom mieste v Liptovskom Hrádku sa ich zhostia slovensko-sliezski rečníci. Pripravený je bohatý sprievodný program: päť večerov hudby, rozhovorov, životných príbehov známych osobností, v ktorých živote Boh spôsobil radikálnu zmenu – aktualizovaný bude priebežne na webovej stránke: www. prochrist.sk/preteba. Hudobné vstupy budú v réžii interprétov a hudobných telies zo Slovenska a Sliezska.
Vysielací link a propagačné materiály sú prístupné na webovej stránke: www. prochrist.sk/preteba. Organizátori prosia tie cirkevné zbory, ktoré sa zapoja, aby sa na internetovej stránke riadne zaregistrovali ako prenosové miesto. Uľahčí nám to objektívne vyhodnotenie projektu.
Následne si CZ budú môcť objednať misijnú literatúru za výhodnejších podmienok:
z vydavateľstva VIVIT - pri odbere nad 19ks až 40% (za 1,-€). Pri odbere do 19 ks za nasledujúce ceny: - Ježiš - náš osud - (Wilhelm Busch) – 2. revidované vydanie – je jednou z najlepších kníh o Ježišovi Kristovi dnes. V Nemecku vyšla už vyše 50x a stala sa kresťanským bestsellerom; 224 strán - 1,75€
- Malé príbehy 1 – (Wilhelm Busch) – krátke príbehy požehnaného autora knihy Ježiš – náš osud; 72 strán - 1,50€
- Hovorme o tom – Malé príbehy 2 – (Wilhelm Busch)–krátke príbehy autora knihy Ježiš – náš osud; 64 strán - 1,50€
- Variácie na jednu tému – Malé príbehy 3 – (Wilhelm Busch) – 3. časť krátkych príbehov; 72 strán - 1,50€
z EVS (www.evs.sk):
- Rosenius: Každý deň s Bohom, zdarma
- John Ortberg: Toľko rôznych ciest - 5 €
- Michael Ots: Tak toto je Boh? - 5 €
-Timothy Keller: Stretnutia s Ježišom - 5 €
- John Ortberg: Kto je ten muž? - 5 €
Program podujatia chce svojím obsahom osloviť predovšetkým sekulárnych ľudí, všetkých hľadajúcich, či stratených. Avšak chce byť aj novým duchovným impulzom povzbudenia pre stálych členov vašich zborov. Je dôležité, aby ste v rámci Vášho CZ motivovali ľudí k odvahe pozývať aj nových ľudí k premýšľaniu nad existencionálnymi otázkami života. Prosíme aj o Vašu modlitebnú podporu, nakoľko si uvedomujeme, že bez Božieho požehnania a oslovenia je márna všetka ľudská námaha.
Tohto roku je projekt financovaný len z dobrovoľných finančných darov jednotlivcov a sponzorov zo Slovenska. V prípade Vášho zapojenia do projektu Vás chceme požiadať aj o finančnú podporu vo forme vyhlásenia ofery na jednom z odvysielaných večerov, alebo v inej forme.
Ak by ste chceli projekt finančne podporiť, milodary môžete posielať na bankový účet:
IBAN SK32 7500 0000 0040 2009 7346, VS: 4021
Ďakujeme za každú Vašu podporu, propagáciu a veríme, že projekt s Božou pomocou prinesie nové duchovné povzbudenie vo vašom prostredí.
za organizačný tím evanjelizáčných večerov PRE TEBA 2017

Mgr. Peter Mihoč - tajomník biskupa VDECAV

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill