Východný dištrikt ECAV na Slovensku - Východný dištrikt ECAV na Slovensku

Zomrel brat farár Daniel Dudáš

Bratia a sestry v Kristovi, so zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že Pán života a smrti si 26. 7. 2018 náhle povolal k sebe svojho verného služobníka, brata evanjelického farára, manžela, otca Mgr. Daniela Dudáša vo veku 63 rokov. Pohrebná rozlúčka s ním bude v nedeľu 29. júla 2018 o 13.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Budimíri.

Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení. 2 Kor 1, 3-4

POMÔŽTE VRÁTIŤ HLAS STARÝM ORGANOM!

pomôžte VRÁTIŤ HLAS STARÝM ORGANOM!

V GELNICI A LEVOČI

Čítať ďalej...

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill